Manege de Waterberg

Bent u op zoek naar een manege in de omgeving van Arnhem?

Home » Lessen en Ritten » Springles

Zorgvuldigheid & professionaliteit
Voor jong & oud
Diverse activiteiten

Springles

Iedere vrijdagavond zijn er onder de kundige leiding van Rob van Merrebach springlessen voor verschillende leeftijden en niveaus.

Rob zelf heeft jarenlange ervaring in de spring- en samengestelde wedstrijd sport weet iedere week weer de ruiters en de paarden op een verantwoorde manier uit te dagen.

Ook met uw eigen paard of pony bent u van harte welkom om aan deze les deel te nemen.

Of u ervaring genoeg heeft om aan deze lessen deel te nemen kunt u overleggen met uw instructeur/trice.

Jaarlijks zijn er ook enkele onderlinge springwedstrijden waaraan de ruiters die in de springles rijden deel kunnen nemen.

Er is ook om de week een springles voor de jeugd op de dinsdag middag van 16.00-17.00 uur en van 17.00-18.00 uur en om de week op de donderdagmiddag van 16.00-17.00.

 

Manege de Waterberg